نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

اریكسون و WWF در مسیر سبزتعداد بازدیدکنندگان 3511 بازدید نسخه چاپی

مترجم: فاطمه اللهیاری
كمپانی اریكسون و بنیاد جهانی حفاظت از محیط زیست (WWF) كه مقر آن در كشور سوئد است، از مشاركت خود در تشویق و ترویج استفاده از راهكارهای مخابراتی هوشمند در تمامی صنایع و با هدف كاهش انتشار گاز دی اكسید كربن در سطح جهان خبر دادند.

به منظور دستیابی به این هدف، آنها در جهت پیشبرد راهكار‌های مخابراتی سازگار با محیط زیست به شركتهای فعال در بخش ICT، تلاش مشتركی را به انجام می‌رسانند. این مشاركت سه حوزه كلیدی را پوشش می‌دهد: متدولوژی برآورد میزان دی اكسید كربن و جلوگیری از انتشار آن؛ تجمیع راهكارهای مخابراتی عاری از كربن در استراتژی‌های زیست‌محیطی شهرها؛ و یك پلتفورم پشتیبان برای كسانی كه در پیشبرد اقتصاد بدون كربن مشاركت دارند. الین ویدمن، قائممقام اریكسون می‌گوید: «با توجه به سه برابر شدن رشد اقتصاد جهانی تا سال 2050، جامعه با یك جالش جدی و بزرگ در زمینه كاستن از میزان انتشار دی اكسید كربن در همین زمان روبهرو خواهد بود.

دیدگاه شركت اریكسون استفاده از مخابرات برای پروراندن جامعه‌ای با اتكای كمتر به كربن است و ما مایلیم در مباحث جهانی زیست‌محیطی كه سال بعد در كپنهاگ برگزار می‌گردد، موضوع مخابرات و ICT را در دستور كار قرار دهیم تا در زمانی كه سیاستگذاران و دولت‌ها در مسیر دستیابی به اهداف انتشار كربن قرار میگیرند، این مفهوم عینیت یابد. فرصتهای استفاده از باند پهن جهت مجازیسازی اقتصاد و بخشیدن شكلی ساده و موثر به آن، تقریباً نامحدود است.» از آنجا كه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مسئول 2 درصد انتشار دی اكسید كربن در جهان است، از این رو اریكسون و WWF بر این باورند كه پتانسیل كمك به كاهش 15 درصد از 98 درصد باقیمانده كه توسط دولت و صنایع غیر آی سی تی انتشار می‌یابد، وجود دارد.

تشریك مساعی این دو با هدف تشویق دیگر بخشها، از جمله حمل‌ونقل، ساختمان و انرژی صورت گرفته است تا از این طریق زیرساخت ICT به نحو بهینه‌تری مورد بهره‌برداری قرار گیرد و در نتیجه انتشار كلی دی‌اكسیدكربن كاهش یابد. اریكسون وWWF برآورد می‌كنند كه استفاده از خدمات هوشمند باند پهن می‌تواند به كاهش انتشار دی اكسید كربن با ضریب ده تا صد منجر گردد. برای مثال با احتساب یك كیلوگرم انتشار دی اكسید كربن تنها با استفاده از یكی از خدمات مخابراتی، كاهش 10 تا صد كیلوگرمی آن را می‌توان انتظار داشت.

خدمات باند پهن ثابت و سیار می‌تواند از طریق جایگزینی محصولات غیر مجازی با خدمات مجازی و كمك به جامعه در جهت استفاده از منابع كارآمدتر، نقش اصلی را در سوق دادن خدمات پایه‌ای به سمت كاهش انتشار دی اكسید كربن ایفا نموده و همچنین انتقال زیرساخت‌ و خدمات مجازی به غیر مجازی را سرعت ‌بخشد. اریكسون و WWF نحوه ارزیابی كمك یك شركت ICT به كاهش مقدار مشخصی از دی‌اكسیدكربن در اجتماع را از طریق راهكارهای كم كربن ICT جست‌وجو خواهند كرد. برآیند چنین اقدامی «سازگار شدن با محیط زیست» است.

برای مثال راه‌حل‌های یك شركت در این زمینه، به طریقی ترویج و استفاده می‌گردد كه منجر به كاهش بیشتر میزان دی‌اكسیدكربن از انتشار داخلی آن، در شركت می‌شود. دنیس پاملین، مشاور سیاست‌گذاری جهانی WWF می‌گوید: «این همكاری در قرن بیست و یكم می‌تواند الگویی برای كارهای بی‌نظیر و خلاقانه در خصوص محیط زیست باشد. نیاز به كاستن از میزان انتشار دی‌اكسید‌ كربن فرصت و فوریتی را جهت تسریع در كاهش آن در اختیار ما و شركت اریكسون، به عنوان مبدعان و ذینفعان این امر، قرار داده است.

به ویژه در حالی كه منابع عظیمی به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت اختصاص داده شده است، اهمیت این اقدام در فضای اقتصادی بحرانزده امروز بیش از پیش آشكار می‌گردد. در آینده ما به جست‌وجو و ترویج استفاده از راهكارهای كم كربن خواهیم پرداخت كه به كسب‌وكارها، صنایع و دولت‌ها در جهت كاهش انتشار كربن و شكلدهی یك اقتصاد كم كربن، كمك خواهد كرد. گسترش سریع شهرها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این بخش، به این مفهوم است كه شهرها می‌توانند نیاز خود به كاهش انتشار دی‌اكسید كربن را به سمت استفاده از ابزارهای كنتر‌ل‌گر هوشمند جهت یك سامانه كم كربن تغییر بدهند. زیرساخت‌های حاصل ازICT در قرن بیست و یكم، فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در راهكارهای هوشمند فرا‌روی قرار می‌دهد كه می‌تواند به ارائه خدمات پایه‌ای مانند حمل و نقل، سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی و تأمین برق از طریق منابع كارآمد پرداخته و در ایجاد پیشرفتی پایدار برای مردم دنیا سهیم باشد.

سیستم‌های حمل و نقل و ارتباطات هوشمند در قالب یك الگو نشاندهنده چگونگی كاهش انتشار دی اكسید كربن از طریق یك شبكه به هم پیوسته از مردم، جاده‌ها و وسایط نقلیه است كه از مراكز دوركاری teleworking، فرآیندهای خدمات‌رسانی مجازی و غیرفیزیكی، نقشه‌ جاده‌های ارتباطی، اطلاعات ترافیكی و علایم راهنمایی پشتیبانی می‌شود.

تحقیقات انجام شده توسط شركت اریكسون گواه آن است كه معرفی ابزارهای ارتباط از راه دور، می‌تواند سفرهایی را كه جهت مشاوره پزشكی صورت می‌گیرد تا میزان 50 درصد كاهش دهد. راهكارهای شبكه‌ای هوشمند به بخش منافع عمومی و خانوارها در مصرف بهتر و صحیح‌تر انرژی كمك می‌كند و سیستم‌های ارتباط خانگی اریكسون نیز امكان كنترل و خودكار نمودن مصرف انرژی، سیستم‌های روشنایی و نظارت را ایجاد می‌كند.

این همكاری كه ماحصل یك تعامل هفت ساله میان شركت اریكسون و WWF است، طی شش ماه آینده محقق خواهد شد. این تشریك مساعی بر افزایش میزان تلاشها جهت دستیابی به ICT با توجه به مفاد سیاست‌گذاریهای جهانی در خصوص مذاكرات مرتبط با محیط‌ زیست، در آینده‌ای نزدیم متمركز خواهد بود.