نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

معرفی سازمان تنظیم مقررات بوسنی و هرزگوینتعداد بازدیدکنندگان 3320 بازدید نسخه چاپی

مترجم: فاطمه اللهیاری
اداره رگولاتوری ارتباطات (CRA)، یك مؤسسه دولتی مستقل است كه حق انحصاری پوشش مخابرات و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون را در سراسر كشور بوسنی و هرزگوین در اختیار خود دارد.  «سرا» كه در اصل به واسطه رأی نمایندگانی متشكل از كارشناسان كمیته رسانه مستقل (رادیو و تلویزیون) و آژانس رگولاتوری مخابرات در تاریخ 2 مارس سال 2001 تأسیس شده بود، در انجام وظایف و مأموریت‌های مربوطه، به نحو مستقل عمل می‌كرد تا اینكه در 21 اكتبر سال 2002 قانون مخابرات در مورد آن به اجرا گذاشته شد و سرانجام اختیارات و مسئولیت‌های CRA برای این بخش تعریف شد. این آژانس دارای سه بخش عملیاتی است:  

بخش مخابرات بخش مخابرات به منظور راهبری تمامی فعالیت‌های آژانس در زمینه مخابرت و مطابقت آن با قوانین و مقررات این بخش، ایجاد شده است و مشخصاً شامل موارد ذیل می‌باشد:

• محقق ساختن تمامی تعهدهای آژانس كه به واسطه رأی نمایندگان بوسنی و هرزگوین در خصوص تأسیس آژانس رگولاتوری ارتباطات، قانون مخابرات و دیگر مواد قانونی مرتبط با زمینه مخابرات تعریف شده است. 
• فراهم آوردن پشتیبانی كارشناسی برای مدیر كل این بخش به منظور قادر ساختن او در دستیابی به اهداف جهانی آژانس رگولاتوری ارتباطات. 
• تضمین مطابقت نحوه تأمین خدمات مخابرات بین‌الملل با مفاد مندرج در مجوزهای صادره از سوی آژانس. 
• تعیین شرایط و تعریف دوره زمانی و منابع تأمین خدمات مخابرات كه در مجوزهای صادره برای اپراتورها و تأمین‌كنندگان بدان اشاره شده است. 
• نظارت بر مطابقت نحوه تأمین خدمات مخابراتی با مجموعه شرایط مندرج در مجوزهای صادره. 
• تدوین تمامی اسناد قانونی لازم در زمینه خدمات و شبكه‌های مخابراتی. 
• تدوین قوانین و تأییدیه‌ها جهت تضمین موفقیت در برپایی شبكه‌های مخابراتی. 
• همكاری با تمامی اپراتورهای  تحت مجوز سازمان. 
• ارائه طرح شماره‌گذاری برای خدمات تلفنی و نظارت بر اجرای آن؛ به صورتی كه به مانند سایر كشورهای اروپایی، قابلیت استفاده آسان و فراگیر آن برای تمامی انواع تجهیزات تضمین شده باشد. 
• پیروی و حمایت از روند بازتنظیمی مقررات، خصوصی‌سازی و انحصارشكنی و زمینه‌سازی رقابت در بازار مخابرات. 
• نظارت بر وضعیت تعرفه‌ها در بازار مخابرات و تعیین واحدهای مساوی، در صورت نیاز.  
• تضمین دسترسی همه مردم بوسنی و هرزگوین به تمام فهرست‌های راهنمای تلفن، كه توسط اپراتور مخابرات ایجاد و نگهداری شده‌اند. 
• همكاری با هیئت دولت و یك به یك وزیران مسئول یا مرتبط با بخش مخابرات. 
• صیانت از منافع بوسنی و هرزگوین در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دست‌اندركار حوزه مخابرات.

بخش رادیو و تلویزیون 
بخش رادیو و تلویزیون سازمان تنظیم مقررات بوسنی و هرزگوین به منظور هدایت عملكرد آژانس، در انشای قانون فعالیت رادیو و تلویزیون و تطبیق آن با قوانین و مقررات، پایه‌گذاری شده است كه جزئیات وظایف آن به شرح ذیل می‌باشد: 

• طرح قانون در زمینه رادیو و تلویزیون؛ 
• حمایت از قانون كپی‌رایت در بخش رادیو و تلویزیون؛ 
• صدور مجوزهای مرتبط با بخش رادیو و تلویزیون؛ 
• جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بخش رادیو و تلویزیون؛ 
• حل و فصل مسائل، به طریق مناسب و رسیدگی به شكایات و درخواست‌ها در زمان مقرر؛ 
• تنظیم قوانین و مقررات مربوط به رادیو و تلویزیون، تبلیغات و دیگر قوانین قابل اجرا و پیشنهاد تغییرات كاربردی در خصوص نظام‌نامه‌های رادیو تلویزیونی در صورت نیاز؛ 
• هماهنگی با دیگر بخش‌ها و دپارتمان‌ها به منظور حل معضلات مرتبط با رادیو و تلویزیون؛ 

• تصدی نمایندگی آژانس در دیگر گروه‌های كاری، پروژه‌ها و غیره در زمینه رادیو و تلویزیون؛ 
• تهیه طرح‌های مطالعاتی، پیشنهادها و تحقیقات مرتبط با معرفی پیشرفت‌های جدید در زمینه رادیو و تلویزیون؛ 
• هماهنگ ساختن سیاست‌های كلی پخش برنامه‌ها با هیئت وزیران و دیگر مؤسسات دولتی و خصوصی؛ 
• همكاری نزدیك با دپارتمان حقوقی در رسیدگی به دعاوی، در حوزه تحت كنترل همین بخش. 

تشكیلات سازمانی 
مدیر كل CRA توسط شورای CRA و با تأیید هیئت وزیران به سمت مدیریت این بخش منصوب می‌گردد. او فعالیت‌های مشخصی، شامل اجرای خط مشی‌ها و قوانین مرتبط، با نظارت فنی، امور صنایع و كاركنان را تحت مدیریت خود دارد. 

موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری‌ها و مسائل استراتژیك، توسط شورای هفت نفره «سرا» اداره و رسیدگی می‌شوند. شورای CRA با مد نظر قرار دادن مسائل استراتژیك، آژانس را در اجرای سیاست‌گذاری‌ها، راهنمایی می‌نماید. این شورا به وسیله مشورت‌ها و گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیر كل، قوانین داخلی و همچنین دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین بخش مخابرات و رادیو و تلویزیون را تصویب می‌كند. به علاوه این شورا در فعالیت‌های خود مجموعاً تابع دولت است.