نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

رگولاتورها و اپراتورها

نوار اعتماد مستحكم‌تر می‌شودتعداد بازدیدکنندگان 3420 بازدید نسخه چاپی

مترجم فاطمه اللهیاری - در صنعت مخابرات بازیگران بسیاری ایفای نقش می‌كنند كه حضور هر یك از انها برای بقا و پویایی این صنعت فراگیر الزامی است. اما بی‌شك دو دسته در این میدان نقش بازیگران اصلی صحنه را بازی می‌كنند. و آن دو چیزی نیستند جز رگولاتوری‌ها و مراجع ناظر و تنظیم كننده قوانین مخابراتی و در سوی دیگر خدمات‌دهندگان یا همان اپراتورها. اما آخرین بررسی‌های صورت گرفته نشان دهنده افزایش سطح اعتماد مابین رگولاتورها و اپراتورهای عام‌المنفعه در سراسر دنیا می‌باشد. گرچه از سوی دیگر این گزارش در خصوص امكان گسست سهل و آسان ریسمان این اعتماد هشدار می‌دهد. 

این گزارش كه حاصل یك كار مشترك بین KMPG و سازمان اطلاعات اكونومیست است به بررسی سطح اعتماد بین رگولاتورها و اپراتورها در پنج بخش عام‌المنفعه مخابرات، قدرت، آب، حمل و نقل و پست می‌پردازد. 

یافته‌های KMPG نشان داد كه 32 درصد از رگولاتورها سطح اعتماد بین دو طرف را در سال گذشته رو به افزایش احساس می‌كنند و 18 درصد اپراتورها نیز همین میزان اعتماد را تأیید می‌نمایند. با این حال بسیاری از شركت‌كنندگان در این تحقیق، شكنندگی اعتماد بوجود آمده را به عنوان پیامد زیانباری برای مانع‌آفرینی در مسیر افزایش آن قلمداد می‌كنند.

 دیوید توماس، رئیس سازمان جهانی قانونگذاری ارتباطات و همكار موسسه U.K. 
در خصوص این پیامدهای نامطلوب می‌گوید: «اعتماد میان رگولاتورها و اپراتورها در هر صنعت، چیزی بیش از یك جمله زیباست. وارد آمدن هرگونه خدشه‌ای به این اعتماد می‌تواند تأثیراتی جدی و زیانبار روی یك اپراتور ته جدولی و اوج‌گیری رشد آینده آنها داشته باشد. اما باید گفت برخی از مخالفت‌هایی كه میان اپراتورها و رگولاتورها به وقوع می‌پیوندند اغلب ناشی از سوءتفاهم  بوده و لزومی به انگشت گذاشتن روی آنها نیست. 

این رفتار گاهی حاكی از آن است كه هر دو گروه نیازمند یادگیری، درك و اعتماد به یكدیگر هستند.‌»
نحوه اعتمادسازی در روابط از جمله مسائلی است كه اپراتورها و رگولاتورها درمورد آن اتفاق نظر  دارند. از نظر اعضای هر دو گروه ایجاد مناسبات تفاهم آمیز بین مدیران ارشد اجرایی هر دو طرف از اهمیت بسزایی برخوردار است.  حتی اپراتورها یك گام فراتر نهاده و مایلند این درك متقابل در سطوح پایین‌تر مدیریتی كه رگولاتورها در خصوص مسائلی مانند تسهیل مخابره اطلاعات بین دو طرف در آنجا احساس نگرانی می‌كنند تجلی یابد. با این حال، هر دو طرف ضمن پذیرش اهمیت «پیروی از دستورات مراجع بالادست»، اهمیت هر فرد را در فرآیندها و چهارچوب‌ها از نظردور نمی‌دارند.  دیوید توماس خاطرنشان می‌سازد كه «سنگ بنای سازوكارهای صحیح سازمانی در محل كار، نیروی انسانی و مهم‌تر از همه در روابط بین اپراتور و رگولاتور گذاشته می‌شود كه جهت اعتماد سازی در روند تنظیم قوانین و مقررات عواملی كاملا حیاتی محسوب می‌گردند.»

توماس می‌افزاید: «یكی از بررسی‌های انجام شده حاكی از آن است كه هر جا اعتماد بین اپراتور و رگولاتور آسیب ببیند، تعامل بین هر دو طرف بسیار ضعیف صورت می‌گیرد. با توجه به این مطلب، اپراتورها همچنان تأكید دارند كه رگولاتورها بایستی درخصوص خطرات و عملكردهای این كسب و كار به درك بهتر و بیشتری دست یابند و رگولاتورها نیز از سوی دیگر خواستار وقوف و دانشی مترقی در زمینه اهداف خط مشی‌ها و قوانین رگولاتوری از سوی اپراتورها می‌باشند.»

«بسط حقیقی اعتماد بین دو طرف در ابعاد وسیع، به توسعه درك متقابل بین آنها بستگی دارد. این مطلب بدان معناست كه اپراتورها جهت وقوف بر نقش سیاست‌گذاری‌های رگولاتوری در تضمین یك درآمد بهتر برای این بخش به عنوان جزئی از یك كل نیازمند زمان هستند. برای رگولاتورها به‌دست آوردن یك درك واقع بینانه نسبت به الگوهای كسب و كار اپراتورها در بازارهای مخصوص به خودشان از اهمیتی كلیدی برخوردار است. دستیابی به چنین دركی، به اجتناب از «وصله و پینه كردن» قوانین و مقررات و تلاش در جهت تكرار و اتخاذ آنها در دیگر حوزه‌هایی كه شرایط بازار محلی در آنجا مد نظر قرار نگرفته است كمك شایانی می‌نماید. این كار خصوصاً به توسعه بازارها آسیب فراوانی وارد می‌آورد. اتخاذ یك رویكرد هماهنگ‌تر با قوانین و مقررات جدید می‌تواند از همان آغاز به اعتمادسازی بیانجامد.» دیگر راهكارهای حاصل از این بررسی شامل موارد ذیل است:

● 75 درصد رگولاتورها باتوجه به قدرت تصمیم‌گیری و قانونگذاری، خود را یك مجری قدرتمند قلمداد می‌كنند. تنها 30 درصد از اپراتورها معتقد به چنین دیدگاهی درخصوص خود هستند. 

● اپراتورها بر این باورند كه روابط مابین اپراتور و رگولاتور در زمان حل و فصل بحث و جدل‌ها بر سر تعرفه‌های مصوب و تعرفه‌های مد نظر اپراتورها رو به ضعف می‌نهد.

● هر دو طرف در زمان اعطای مجوز و نظارت/گزارش‌دهی در خصوص صلاحیت رگولاتوری از كاركرد این روابط دوجانبه سود می‌جویند.

38 درصد از 168 اپراتور بررسی شده اظهار داشته‌اند كه عدم قاطعیت رگولاتوری در تنظیم قوانین و مقررات، تأثیری منفی و مستقیم بر درآمدها و بودجه‌های آنها گذاشته است. به‌علاوه 30 درصد از آنها مدعی‌اند كه این عدم قاطعیت مشابه در قانونگذاری‌ها سبب توقف یا به تعویق افتادن طرح‌های سرمایه‌گذاری آنها شده است. تأثیرات این عدم قطعیت رگولاتورها در بخش‌های پست و مخابرات (به ترتیب دارای 46 و 44 درصد اثرات منفی) و در بخش اپراتورهای آب با كمترین تأثیر (به میزان 7 درصد) به نحو بارزی مشهود است. جنبه‌های گسترده‌تراین تأثیر در بازارهای درحال توسعه (40درصد) و بسیار چشمگیرتر از بازارهای توسعه‌یافته (33درصد) مشاهده شده است.