نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

معرفی سازمان تنظیم مقررات هندوستانتعداد بازدیدکنندگان 3050 بازدید نسخه چاپی

مترجم فاطمه اللهیاری - قانون مصوب سال 1997 سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هند (TRAI) كه در سال 2000 اصلاح گردید، این رگولاتوری را سازمانی متشكل از یك رئیس، حداكثر دو عضو تمام وقت و حداكثر دو عضو پاره وقت تعریف می‌كند. مأموریت اصلی TRAI زمینه­سازی و تهیه مقدمات شرایط رشد مخابرات این كشور با روند و سرعتی است كه هند را به ایفای نقش سرآمدی در جامعه اطلاعاتی جهان قادر سازد. یكی از اهداف اصلی TRAI فراهم آوردن یك سیاست شفاف و بی‌طرفانه در فضای بازار است كه به ارتقاء سطح رقابت و تسهیل آن در شرایطی برابر بینجامد.

متعاقب هدف فوق‌الذكر، TRAI قبل از بروز مسائل و مشكلات بعدی و نیز به منظور مقابله با آنها در دوره‌های زمانی متفاوت به تصویب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی در همین راستا می‌پردازد و دستور‌العمل­های مورد نیاز را جهت تغییر و انتقال تدریجی بازار مخابراتی هندوستان از یك سازمان دولتی صرف به سمت و سوی  یك بازار آزاد رقابت با قابلیت ارائه خدمات چندگانه و چندگردانی توسط اپراتورهای مختلف تدوین می­كند. دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مصوب، طیف وسیعی از موضوعات، شامل تعرفه‌ها، اتصالات داخلی و كیفیت خدمات و نیز نحوه اداره سازمان رگولاتوری را در برمی‌گیرند. در اساسنامه سازمان رگولاتوری مخابرات هندوستان (TRAI)، رسالت اصلی این سازمان تضمین حمایت از منافع مصرف كنندگان و فراهم آوردن زمینه رشد مخابرات، خدمات كابلی و رادیو تلویزیون در پروسه­ای است كه هند را به ایفای نقش سرآمدی در جامعه اطلاعاتی جهان قادر سازد. 


تأسیس و تشكیلات TRAI
این سازمان به واسطه ابلاغ فرمان دولت مركزی بنا شده است. به موجب مفاد این قانون، سازمان تأسیس شده، سازمان رگولاتوری مخابرات هند نام خواهد گرفت. TRAI تحت نام فوق‌الذكر دارای شخصیت حقوقی شده و از حق یك كرسی دائمی و مهر رایج، اختیار حصول، ذخیره و اختصاص منابع مالی، چه منقول و چه غیرمنقول به موجب مفاد همین قانون، پایه‌ریزی روابط كاری و نیز طرح یا پاسخگویی دعاوی دادگاهی تحت نام مذكور را برخوردار می‌باشد. رگولاتوری هندوستان متشكل از یك رئیس و حداقل دو یا حداكثر شش عضو است كه توسط دولت مركزی به سمت‌های خود منصوب می‌گردند. مقر اداره مركزی این سازمان در دهلی‌نو می­باشد. 

شرایط انتصاب رئیس و دیگر اعضا
رئیس این اداره بایستی از سابقه یا منصبی به عنوان قاضی دیوان عالی كشور برخوردار بوده و یا قاضی­القضات یك دادگاه عالی باشد. هر عضو «ترای» نیز باید از دانش و تجربه تخصصی در زمینه‌های مخابرات، صنعت، بازرگانی، حسابرسی، قانونگذاری، مدیریت و امور مشتریان برخوردار باشد. افرادی كه در استخدام دولت باشند و یا از سابقه كار دولتی برخوردار باشند، نمی‌توانند به سمت عضو این سازمان درآیند؛ مگر در مواردی كه شخص در سمت دبیر یك دبیرخانه الحاقی، یا در سمت دبیر الحاقی یك دبیرخانه دولتی در هند و یا در هر سمت مشابهی در دولت مركزی یا دولت ایالتی برای یك دوره سه ساله مشغول به فعالیت باشد.  


مدت زمان و شرایط خدمت رئیس و اعضا
دولت مركزی قبل از انتصاب هر شخص به سمت رئیس یا عضو سازمان، بایستی شخص مورد نظر را از لحاظ نداشتن منافع مالی یا غیره در سازمان و احتمال تحت تأثیر قرارگرفتن عملكرد وی در همین راستا مورد ارزیابی قرار دهد. رئیس از زمان ابلاغ حكم انتصاب، موظف به اداره سازمان برای یك دوره پنج ساله می‌باشد. هر یك از اعضا هم از زمان ابلاغ حكم انتصاب، موظف به فعالیت در سازمان برای یك دوره پنج ساله می‌باشند؛ مگر اینكه تا پایان این دوره سنشان به 65 سال تمام برسد. در ضمن كارمندان دولت قبل از پیوستن به این سازمان باید از شغل دولتی خود استعفا داده باشند. حقوق و مزایا، دوره و شرایط خدمات رئیس و دیگر اعضا طبق ضوابط تعیین شده رعایت خواهد شد.

حقوق، مزایا و دیگر شرایط خدمت رئیس یا اعضا نیز بعد از انتصاب به اشكال دیگر قابل تغییر نخواهد بود. پایان خدمت رئیس و دیگر اعضای سازمان بر اساس محرز شدن موارد ذیل صورت خواهد پذیرفت: - ادامه مدت زمان اشتغال او در دولت مركزی یا هر دولت ایالتی؛ یا عدم پذیرش تعهدات مالی به سازمان سابق پس از گذشت یك دوره دو ساله. - هر پست بلاتصدی در اداره تحت رهبری رئیس یا هر عضو دیگر سازمان، باید ظرف یك دوره سه ماهه از زمان بلامتصدی ماندن این پست، به مسئول بعدی واگذار گردد.  توضیح: در این بخش منظور از «تعهدات مالی»، فعالیت­های تجاری، صنعتی، بازرگانی یا مالی شخص مد نظر در هر زمینه  است و شامل مناصبی مانند مدیریت یك شركت یا سرمایه‌گذار و شریك یك مؤسسه  و نیز اقدام به كارهایی مستقل یا به عنوان مشاور یك بنگاه یا مؤسسه اقتصادی نیز می‌گردد.  


حوزه اختیارات رئیس و نایب رئیس
رئیس باید در راهبری امور سازمان از اختیار سرپرستی و نظارت كامل برخوردار باشد و علاوه بر ریاست تمامی جلسات، اعمال و انجام تمامی اقدامات و وظایف مد نظر سازمان همان گونه كه در قانون مقرر گشته است جزو وظایف وی می‌باشد.  دولت مركزی باید یكی از اعضا را به سمت نایب رئیس سازمان منصوب نماید تا به اعمال و انجام تمامی وظایف و اقدامات محوله از سوی رئیس سازمان  بپردازد.   عزل و تعلیق فعالیت عضو سازمان بر اساس شرایط خاص دولت مركزی خاتمه فعالیت یك عضو را تحت شرایط ذیل اعلام خواهد نمود:

1 - محرز شدن عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله.
2 - محرز شدن مباشرت وی در یك تخلف كه بنا به نظر دولت مركزی از جریمه فساد اخلاقی برخوردار خواهد شد.
3- عدم توانایی جسمی و ذهنی وی برای ادامه فعالیت به عنوان عضو سازمان.
4 - حصول منافع مالی و غیره و احتمال تأثیر نامطلوب آن روی عملكردهای وی به عنوان یك عضو سازمان.
5 - سوء استفاده از موقعیت و جایگاه قانونی بطوری كه ادامه فعالیت او به منافع عمومی آسیب رساند. همچنین هیچ عضوی به واسطه یك ماده قانونی از این ضمیمه یا شرطی از یك ماده قانونی قابل خلع از منصب خود نیست مگر اینكه دادگاه عالی از باب ارجاع دولت مركزی و پس از انجام بررسی‌های قانونی لازم در راستای فرآیندی كه بدین منظور تعیین گشته است، اعلام به محرز شدن زمینه یا زمینه­های عزل وی بنماید. دولت مركزی موظف است بررسی شواهد تسلیم شده از سوی اداره متبوع عضو مد نظر به دادگاه عالی را تا زمان انجام بررسی‌ها و بازجویی‌های لازم مسكوت بگذارد تا زمانی كه دولت مركزی دستور ارائه گزارش از دادگاه عالی در خصوص این شواهد و مدارك را صادر نماید. 


برگزاری جلسات
اعضای سازمان باید ضمن حضور به هم رسانیدن در زمان و مكان مقرر برگزاری جلسات، تمامی قوانین فرآیندهای مرتبط با معاملات تجاری در این جلسات را (شامل رعایت حد نصاب برگزاری جلسات) همان گونه كه در قوانین و مقررات مربوطه مشخص گشته، رعایت نمایند. در صورتی كه رئیس به هر دلیلی قادر به حضور در جلسات سازمان نباشد، نایب رئیس جانشین او در اداره جلسه خواهد بود، و یا هر عضوی كه توسط رأی‌گیری میان خود اعضا مشخص شود می‌تواند ریاست جلسه را برعهده گیرد. تمامی سؤالات و ابهامات مطرح شده قبل از شروع جلسات سازمان، باید به واسطه رأی‌گیری اكثریت اعضای حاضر به تصمیم­گیری و نظرخواهی گذاشته شده و در صورت تساوی آراء، رأی­گیری بنا به نظر رئیس یا جانشین او باید برای دور دوم به صورت پذیرد و یا اینكه رأی رئیس یا جانشین او تعیین كننده نتیجه نهایی خواهد بود. به موجب قانون سازمان بایستی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به معاملات تجاری در این جلسات تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.