انتصاب جدید در اداره بازی‌های رایانه‌ای

تاريخ:12 دی 1388

طی حكمی از طرف سعید رجبی فروتن مدیر كل همكاری‌های سمعی و بصری، احمد نهاوندی به عنوان مسئول اداره بازی‌های رایانه‌ای و رسانه‌های نوین منصوب گردید. به موجب حكم مدیر كل همكاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی، احمد نهاوندی به عنوان مسئول اداره بازی‌های رایانه‌ای و رسانه‌های نوین منصوب گردید. شایان ذكر است مسئولیت فوق قبلاً در اختیار مهندس محمد مهدی بهفرراد قرار داشت.

لینک یکتا: http://ccw.ir/content/251/default.aspx