نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

اتصالات از پروژه موبایل ایران حذف شدتعداد بازدیدکنندگان 3451 بازدید نسخه چاپی

كنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم ایفای تعهدات خود نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده كند. مدیركل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروژه اپراتور سوم گفت: كنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم ایفای تعهدات خود نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده كند. همچنین یك مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: براساس قوانین مزایده، با كنار رفتن كنسرسیوم تامین اتصالات از پروژه اپراتور سوم (به عنوان برنده اول)، برنده دوم مزایده یعنی كنسرسیوم زین ایران، پروژه را در دست خواهد گرفت.

مدیركل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: كنسرسیوم زین ایران متشكل از صندوق بازنشستگی صدا و سیما،‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و اپراتور زین كویت است.محمدرضا فرنقی زاد در خصوص تاخیر در ارایه خدمات اپراتور سوم در كشور، گفت: طبیعی است كه وقتی برنده مزایده به تعهدات خود عمل نمی‌كند، اجرای اپراتور سوم و ارایه خدمات به تاخیر بیفتد.سال گذشته كنسرسیوم تامین اتصالات با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، ولی این كنسرسیوم به دلیل عدم نكردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات كنار گذاشته شد.