نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

تبریك برای یكصدمین شماره‌ات آقای اروج‌زادهتعداد بازدیدکنندگان 2672 بازدید نسخه چاپی

* محمد ثروتی
یك
در این اوضاع و احوال ركود اقتصادی و بگیروببندهای رسانه‌ای و روح حساس مدیران دولتی و خصوصی كه با هر مطلب منتقدانه‌ای به رسانه اخم می‌كنند و غضب می‌نمایند و اندك مهرورزی‌ قبلیشان را خاتمه می‌دهند و ده‌‌ها محدودیت دیگر، اگر یك نشریه تخصصی بتواند به یكصدمین شماره انتشار خود برسد، هم‌ دست‌مریزاد دارد و هم تقدیر و تشكر ویژه و هم باید جشنی باشكوه برایش گرفت!

دو
می‌گویند مطبوعات ركن چهارم دموكراسی هستند، حتی آنها كه در حوزه تخصصی قلم می‌زنند. می‌گویند خبرنگاران افراد دلسوزی هستند كه از سر تخصص و تعهد حرفه‌ای خود به دیده‌بانی جامعه می‌پردازند، می‌گویند باید نشریات را حمایت كرد و قدرشان را دانست و ده‌‌ها گفته و ادعا و حرف دیگر كه البته بسیاری از آنها در مقام حرف باقی می‌ماند و به عمل منجر نمی‌شود و در نهایت نتیجه آن ‌می‌شود كه این خود اهالی مطبوعات هستند كه هم باید قدر خود را بدانند و به یاری هم بپردازند و هم اینكه برای ساختن جامعه‌ای آزاد و آباد كه دانستن حق مردمانش باشد، بكوشند و تلاش كنند و هم اینكه از جیب خود هزینه كنند.

سه
نشریه دنیای كامپیوتر و ارتباطات از آن جمله نشریاتی است كه در عمر یكصد شماره‌ای خود، راه پرفراز و نشیب و سختی را پیموده است كه كسی نمی‌تواند مشقاتشان را درك كند الا كسانی كه دستی در آتشِ درآوردن نشریه‌ای داشته باشند. خیلی از نشریات بسان كوهنوردان كم‌توان وقتی به میانه راه رسیدند، نفس كم آوردند و عطای صعود را به لقایش بخشیدند، اما آنها كه ماندند، افتخار بزرگی برای خود خریدند كه باید تبریكی فراوان به آنها برای این صعود گفت و قطعاً نشریه دنیای كامپیوتر و ارتباطات یكی از آنها است.

من نیز به نوبه خود، صدشمارگی غرورآمیز و افتخارانگیز نشریه دنیای كامپیوتر و ارتباطات را به همه اهالی مطبوعات تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خبرنگاران و همكارانش و از همه مهم‌تر مدیرمسئول پرتوان و خستگی‌‌ناپذیر آن تبریك می‌گویم و امیدوارم كه هر شماره بر محتوای ارزنده و كمیت ارزشمند آن افزوده شود.

* عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران