نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟


پر بيننده ترين مطالب

سازمان نظام صنفی در دوره قبلی پیرو سازمان‌های دولتی بوده است

آنلاین / 11 مهر 1390


تعداد بازدیدکنندگان 1384 بازدید نسخه چاپی


 
الیشایی: نیاز شدید به استفاده از فناوری های روز دنیا در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مواردی است كه در بحث توسعه فضای كسب و كار حائز اهمیت است.

فرهاد الیشائی مدیر عامل شركت شماران سیستم و نامزد سومین دور انتخبات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تحلیل ازوضعیت كسب وكاردرحوزه فناوری اطلاعات وبه طورخاص بحث نرم افزارچیست ودورنمای آن گفت :وضعیت كسب و كار در شرایط فعلی خاصیت دوگانه‌ای دارد كه هم عوامل محدود كننده و هم عوامل توسعه دهنده در آن نقش بازی می‌كنند.

وی در خصوص عوامل محدود كننده فضای كسب و كار گفت : محدود شدن بودجه های آی تی اختصاص داده شده به سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی ومسبب منقبض شدن وضعیت كسب و كار و پروژه های بزرگی كه در صنعت آتی تعریف می شود بدون آنكه به متخصصین آن ارجاع شود از كانالهای غیر رسمی به شركتهای تازه تاسیس و از طریق رانت ارجاع می شود كه سبب كسادی امور در بخش فعالین این صنعت می شود از جمله موارد محدود كننده فضای كسب و كار در حوزه فناوری اطلاعات به خصوص بحث نرم افزار است.

وی همچنین درباره دیگر موارد محدودیت فضای كسب و كار گفت : بسیاری از پروژه ها بدلیل امنیتی بودن و یا محرمانه بودن و یا به بهانه عدم تخصص و توان بخش خصوصی به شركتهای نیمه دولتی واگذار می شود وتغییرات شدید در فضای كسب و كار و عدم اطمینان به آینده بطور كلی سرمایه گذاری را با مخاطره مواجه می كند كه این امر درمورد فناوری اطلاعات نیز صادق است.

الیشائی در خصوص بحث توسعه دهنده فضای كسب و كار نیزگفت : نیاز شدید به استفاده از فناوری های روز دنیا در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مواردی است كه در بحث توسعه فضای كسب و كار حائز اهمیت است.

وی ضمن اشاره به تحلیل وضعیت بازار نرم افزاردركشور در خصوص جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای درسازوكارهای بازاردراین حوزه تاثیرگذارخواهدبود؟ بدیهی است كه یكی از وظایف سازمان نظام صنفی رایانه ای توسعه فضای كسب و كار به نفع فعالین این صنعت است و باید در این حوزه فعالیت داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد . همانطور كه در پاسخ به سوال اول عنوان شد عوامل محدود كننده بسیاری وجود دارد كه وظیفه سازمان نظام صنفی رفع موانع فوق است .

وی در پاسخ به این سووال كه آیابا توجه به تعاریف شما ازنظام صنفی رایانه ای این نهاد دردوره قبل توانسته است نیازهای صنف رادراین حوزه برآوردكند و شما چه توقعی درآینده ازاین سمت وسوها دارید؟ گفت: در نگاه كلی سازمان نظام صنفی نتوانسته به بسیاری از مشكلات فایق آید به همین دلیل انتخابات سومین دوره هیت مدیره سازمان با استقبال كاندیداهای جدیدی مواجه شده است .به نظرم می رسد كه در دوره قبل دنباله رو سازمانهای دولتی بودیم .

بیشتر انرژی سازمان برای ایجاد ارتباط و نشان دادن حسن نیت به سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی صرف كردیم و از بسیاری از كارهای اساسی دور ماندیم .اولین كاری كه باید هیت مدیره سازمان انجام دهد تهیه چشم انداز و ماموریت سازمان است تا همه بدانند كه بدنبال چه چیزی بایستی باشند و پس از آن نسبت به تنظیم استراتژیها و برنامه ها اقدام گردد این كارها نقشه راه را برای ادامه فعالیت ها روشن می كند و حسن دیگر آن هم این است كه هیت مدیره های بعدی نیز خود را با این چارچوب تنظیم خواهند كرد .

قبل از بازگو كردن اهداف و برنامه ها لازم است كه راجع به نگاه و باورهیت مدیره سازمان تاملی دوباره كنیم می خواهم از سه نوع مدیریت سخن بگویم مدیران سازمان می توانند یكی از نگرشهای(پارادایم های) زیر را داشته باشند:

۱- نگرش منفی و گذشته گرا: اوضاع آنقدر بد است كه بایستی فعالیت را كم كرد و اصطلاحاً فتیله را پائین كشید و كم كمك از این صنف رخت بربست و رفت.

۲- نگرش خنثی و محافظه كار: اوضاع خوب نیست و فعلا بایستی در مقابل موانع بایستیم و خود را حفظ كنیم. همین كه زنده ایم خدا را شكر كنیم.

۳- نگرش مثبت و تحول گرا: اوضاع را می توان درست كرد فرصتهای جدیدی بوجود آمده است همه قوای خودرا جمع كرده و بایستی برای برون رفت از وضعیت فعلی راهكارهای مختلف را بررسی كرد. هم خود را متحول كرد و هم جامعه را تحت تاثیر قرار داد.

به نظر می رسد در سازمان نظام صنفی دوره قبل با نگرش دوم مواجه بودیم البته این یك دیدگاه كلی است و ممكن است افراد و نگرشهایی از نوع اول و سوم هم در آن یافت شود اما عملكرد كلی چنین استنباطی را بوجود می آورد.

اگر در آینده نیز چنین دیدگاهی حاكم باشد بدیهی است كه نه می تواند مفید حال صنف باشد و نه مشكل جامعه را حل كند اگر بخواهیم سازمان نظام صنفی را آسیب شناسی كنیم و مسائل و مشكلات عمده را به زبان آوریم می توانیم به نكات زیر اشاره كنیم :

۱- سازمان نظام صنفی دارای اقتدار كافی در جامعه و در تعامل با دولت نیست حتی این اقتدار را بر اعضای خود ندارد. (عدم پرداخت حق عضویت وجدی نگرفتن آن نزد اعضا)

۲- بیگانگی بدنه سازمان (فعالین IT)با رهبری سازمان

۳- كندی و لختی سازمان در مواجه با مسائل مختلف

۴- نبود دبیر در سالهای اخیر و ضعیف بودن دبیرخانه سازمان

۵- عدم توجه دولتمردان و نهادهای دولتی به نظرات سازمان كه حداقل بخشی از آن ناشی از عملكرد سازمان است.

۶- عقیم ماندن طرحهای كمیسیونها در پیچ و خم تصویب هیئت مدیره

۷- فاصله بعید با اهداف و استراتژیها

۸- عدم استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بلااستفاده سازمان و اعضا

۹- مبهم بودن و غیرقابل اندازه گیری بودن هدفها و استراتژیها و حتی برنامه ها

۱۰- نداشتن نقشه راه برای تحقق اهداف و برنامه ها

۱۱- بدون برنامه بودن دركمیسیونها و عدم نظارت بر آنها و بطریق اولی كارگروهها

۱۲- نبود مكانیزمهای ارزیابی عملكرد هیئت مدیره و مقایسه آن با برنامه ها و اهداف

۱۳- عدم تطابق بخشی از برنامه های كمیسیون ها با اهداف سازمان

۱۴- تداوم كار كمیسیونهای بی ثمر و بی فایده و موازی (موروثی)

۱۵- ....

به نظر می رسد می خواستیم دولتی شویم!!!!!

شاید برای توضیح هر یك از بندهای فوق و بر شمردن مثالهای متعدد نیاز به تحریر یك كتاب یا حداقل یك فصل از كتاب احساس می شود.

بیراه نیست اگر گفته شود وقتی درد را بدانی و آن را بپذیری ۵۰ در صد راه را رفته ای می ماند ۵۰ درصد بقیه ، آن نیز در اراده رهبری سازمان است تا این بالقوه را به فعل در آورد.

البته منكر آن نمی توان بود كه زحمات بسیاری كشیده شده و كارهای زیادی انجام شده ولی موضوع آن است كه برای كارهای انجام نشده چه برنامه ای داریم؟ آیا تمام بضاعت این صنعت همین است؟ آیا از تمام انرژیها و امكانات موجود استفاده لازم را برده ایم؟ آیا وقت آن نرسیده كه به تحول فكر كنیم؟

اگر از نگرش سوم یعنی مثبت و تحول گرا به موضوع نگریسته شود مشكل را نه در بیرون سازمان بلكه در درون باید جست. آنگاه تحول امری ضروری است آن هم نه در جسم و كالبد بلكه در اندیشه و فكر. اصولا تحول امری درونی است و بایستی توسط مدیران طرح ریزی شده و گام به گام به اجرا در آید نیازی نیست توضیح داده شود كه چه كارهائی بایستی كرد بلكه هر یك از مشكلات بندهای فوق ، خود راه چاره را نیز در بردارد.

ابتدا بایستی ذهن را آماده پذیرش نمود و پس از آن اراده را جزم كرد. به گزاف نیست كه گفته شود در صفحه اول هر تحولی، مدیران هستند.

برای تحول، مدیران سازمان بایستی برنامه متهورانه داشته باشند. آیا به تحول باور داریم؟

وی در خصوص محورهای اساسی اهداف وبرنامه های هیت مدیره آتی سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : افزایش اعتبار و اقتدار سازمان در جهت شكوفایی فضای كسب و كار، پشتیبانی و توسعه تسهیلات برای اعضا سازمان و تغییر در روش و ساختار سازمان و مدیریت آن از جمله اهداف و برنامه های ما برای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای است .

وی در ادامه گفت : البته هر كدام از این محورها دارای زیر برنامه های خاص خود بوده كه كلیات آن در نقشه راه پیشنهاد ۲۰ ارائه شده است .

وی درباره اینكه دربرگزاری انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای چه نكاتی باید دیده شود؟گفت : ابتدا انتظار دارم كه هیت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای در برگزاری شكوهمند انتخابات اقدامات لازم را انجام دهد و سپس اطمینان های لازم را از سلامت انتخابات در اعضا بوجود آورد .